top of page

Curriculum Vitae for Svend Aage Madsen  - Se CV som pdf HER  og publikationsliste HER

Uddannelse

 • Ph.D. på afhandlingen: Når det ikke kun er lykken at blive mor., 1995

 • Specialist i psyko­terapi, 1995.

 • Specia­list i supervision af psykoterapi, 1995.

 • Autoriseret psykolog, 1990.

 • Klinisk psykolog uddannet ved Institut Psykologi, Køben­havns Universitet, 1986

 • Cand. psych., fra Århus Universitet 1981.

 

Erhverv

 • Forskningsleder, Obstetrisk Klinik på Rigshospitalet, 2018-

 • Forskningsleder, Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet, 2017-8

 • Klinikchef/Chefpsykolog for Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet, 1996-2016.

 • Leder af 'Vestegnssamarbejdet om fødselsproblemer' i Kbh. amt 1990-1995.

 • Leder af 'Fødselsprojektet' og 'Fødselssamarbejdet' i Rødovre 1989-1995

 • Klinisk psykolog og leder ved Rødovre kommunes familiebe­hand­ling, 1986-1995.

 • Postgraduat kandidat ved Institut Psykologi, Køben­havns Universitet, 1984-1986.

 • Lærer på Ikast Socialpædagogiske Seminarium 1982-1984.

 • Lærer på Danmarks Lærerhøjskole, 1981.

 

Forskningsledelse:

 • Leder af projekt ”Screening for fødselsdepression i sundhedsplejen” i samarbejde med 30 kommuner. Oplæg til Folkelingets Sundhedsudvalg 22.1.19

 • Leder af projektet ”Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre” i samarbejde med Indre Bys læger i København; finansieret af Trygfonden og RegionH, 2014-2017

 • Leder af udviklings- og forskningsprojektet “Er du klar over det, mand?” finansieret af Folketingets Satspuljemidler 2014-2017.

 • Forskningsleder af projekt ”Støtte til gravide og deres partnere med psykiske problemer” i et samarbejde mellem Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning og Obstetrisk klinik og Sundhedsplejen i Københavns kommunes Område Nørrebro – Bispebjerg. Finansieret af RegionH.

 • Forskningsleder af ”At være mand og sygeplejerske – barrierer og muligheder for unge mænd før og efter sygeplejerskeuddannelsen”, finansieret af Ligestillingsministeriet, 2012-14.

 • Forskningsleder for ”Relationelle kompetencer i arbejdet med kræftpatienter” 2009-2011. Finansieret af Kræftens Bekæmpelse.

 • Forskningsleder for projekt “Dialog med den mandlige kræftpatient”, 2009-2011”

 • Leder af Rigshospitalets Fædreforskningsprogram: “Fædres relationer til deres spæd- og småbørn”, 1997- stadig i gang:

Hovedstudier: - Fathers’ attachment with their infants - Fathers’ ability to reflect their infants’ states of mind - Fathers’ models of infant caregiving. Del studier: - Fathers and Delivery - Fathers and Pre-natal Courses - Fathers and Small Children in Hospital - Grandfathers’ Relations with their Sons Becoming Fathers - Fathers and Biological Fatherhood - Mood Disorders in Men Becoming Fathers - Psychotherapy with men with parental depressions

Programmet har modtaget finansiel støtte fra Det Humanistiske Forskningsråd, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, EU-kommissionen, RegionH, En god start i livet, Helsefonden m.fl.

 • Forskningsleder for psykologiske og psykosociale aspekter ved ”Center for Seksuelle Overgreb mod børn unge og voksne” på Rigshospitalet, 2001-

 • Koordinator for ”Nordic Network on Research in Men’s Health” 2004-

 • Bestyrelsesmedlem for projektet ”Families with obese children” 2001-2005.

 • Leder af EU projektet ”Toolbox for a European Fatherhood” 2007-2009.

 • Leder af EU projektet ”Men’s Psychological Transition to Fatherhood – Men’s Mood Disorders Related to becoming a Father” 2005-2007.

 • Medleder af projektet: “Men in ICSI treatment - Psychological aspects of male infertility” 2000-2003.

 • Leder af forskningsprogrammet “Tidlig intervention under graviditet, fødsels og spædbarnstid” 1987-1995.

 

Bestyrelser/Boards mv.

 • Formand for Forum for Mænds Sundhed 2013-

 • Udnævnt til Lighedsambassadør af Sundhedsministeren 2013

 • Chair for Copenhagen 2012 Conference under the Danish European Presidency “Gender and Helath through Life”

 • Formand for Tænketanken VM – Viden om Mænd, 2011-17

 • Medlem af  Resource Group on Men and Masculinities of the European Institute for Gender Equality, Vilnius, Litauen, 2011.

 • Vicepræsident i European Men’s Health Forum, 2010-2019.

 • Bestyrelsesmedlem i Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, Region H, 2009-15.

 • Styregruppe medlem 3rd Nordic Conference on Men’s Health in Stockholm, Sweden 2008

 • Bestyrelsesmedlem i European Men’s Health Forum 2006.

 • Formand for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark 2004-.

 • Medstifter og bestyrelsesmedlem i ”Danish Network on Research in Men and Masculinities”2005-6.

 • Bestyrelsesmedlem i Videnscenter for Ligestilling (Center og Knowledge on Gender Equality)  appointed by the Minister for Gender Equality) 2004-6.

 • Næstformand i Nordisk Forening for Spædbarnsudvikling (Nordic Research Association on Infant Development) 1998-2001.

 • Medlem af den danske lægeforenings Børneudvalg, 1996-2001

 • Modtog 1998 prisen fra fonden ”En god start i livet”

 

 

Andre forskningsaktiviteter

 • Medlem af styregruppen for  ”Center for Integrated Rehabilitation (CIRE) for Children after Treament for Cancer” 2013-

 • Partneri EU Daphne III–programprojektet ”Violence Intervention in Specialist Healthcare”. finansieret af European CKmmissionen. Leder af to projekter:

1) “Treatment model of anger in new fathers and fathers to be”, and

2) “Anger in Male Patients”

 • Medlen af  projektgruppen bag og forfatter til kapitlet “Men’s mental health in Europe” i EU rapporten ”The State of Men’s Health in Europe, 2011´ udgivet af EU-kommissionen.

 • Partner i EU projektet: “International Collaborative Study of ICSI – Child and Family Outcomes”

 • Medlem af arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen for projektet “En National strategi mod overvægt”

 • Medlem af arbejdsgruppen for projektet “Børn og overvægt” under Ernæringsrådet.

 

Gift med historieprofessor Anette Warring

Pubikationer

Den fulde publikationsliste omfatter 180 numre - se HER

 

Udvalgte peer reviewede artikler:

Madsen, S.Aa. (2019) Men’s Mental Health and Wellbeing: The Global Challenge. In: Davidson, L. (red.) The Routledge Handbook of International Development, Mental Health and Wellbeing, p 128-137. London: Taylor & Francis.

Madsen, S.Aa. (2019) Men and Perinatal Depression. Trends in Urology and Men’s Health (in print)

Madsen, S.Aa., Bibow, B. & Eliasson, S. (2018) Almen praksis kan opdage fødselsdepression allerede under graviditet. Månedsskrift for almen praksis, maj, 424-431

Clasen, L., Blaurt, A. & Madsen, S.Aa. (2018) “What Will My Friends Think?” Social Consequences for Danish Victims of Sexual Assaults in Peer Groups. Journal of Child Sexual Abuse, 27, 3, 217–236.

Madsen, S.Aa. (2015) Men as patients. Trends in Urology and Men’s Health, Volume 6, Issue 3, pages 22–26, May/June

White, A., McKee, M., Richardson, N., de Visser, R., Madsen, S.Aa., de Sousa, B., Hogston, R., Zatonski, W. & Makara, P. (2013) An examination of the association between premature mortality and life expectancy among men in Europe. The European Journal of Public Health. June: doi: 10.1093/eurpub/ckt076

Madsen, S.Aa. (2013) Mænds skjulte depressioner. Månedsskrift for Almen Praksis, 91, 6, 537-45.

Rathje, P., Wodschow, A. & Madsen, S.Aa. (2013) [Sexual Abuse of Small Children – Difficulties and Dilemmas Among the Experts] Små børn udsat for seksuelle overgreb ‐ de professionelles vanskeligheder og dilemmaer. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50, 2, 3‐12.

Mikkelsen, A., Madsen, S.Aa. Humaidan, P. (2012) Psychological aspects of male fertility treatment. Journal of Advanced Nursing. doi: 10.1111/jan.12058

Jansen, H., Wodschow, A. & Madsen, S.Aa. (2011) Psychological Treatment of Children Sexually Abused Due to a Contact on the Internet. Ontario Association of Children’s Aid Societies Journal, 56, 3, 22-29.

White, A., McKee, M., Richardson, N., de Visser, R., Madsen, S.Aa., de Sousa, B., Hogston, R., Zatonski, W. & Makara, P. (2011) Europe’s men need their own health strategy. BMJ 2011;343:d7397.

White, A., de Sousa, B., de Visser, R., Hogston, R, Madsen, S.Aa., Makara, P., McKee, M., Raine, G., Richardson, N., Clarke, N. & Zatonski, W. (2011) Men’s Health in Europe. Journal of Men's Health Volume 8, Issue 3, 192-201

Madsen, S.Aa. (2009) Men’s Mental Health: Fatherhood and Psychotherapy. The Journal of Men’s Studies. Vol 17, 1 (winter), 15-30.

Grønbæk, H., Madsen, S.Aa. & Michaelsen, K. (2009) Family Involvement in the Treatment of Childhood Obesity: The Copenhagen Approach. European Journal of Pediatrics, vol 168, 12, 1437-1447

Madsen, S.Aa. (2008) Spædbarnet i faderens verden. Temanr. Om spædbarnspsykologi. Psyke & Logos, 7, 2, 669-687.

Madsen, S.Aa. (2007) Mænd, køn, sundhed og sygdom. Tidsskriftet Politik, Tema om 'Køn'.  Nummer 2: Årgang 10. 48-57.

Madsen, S.Aa. & Juhl, T. (2007). Paternal depression in the postnatal period assessed with traditional and male depression scales. Int Journ Men’s Health & Gender. Vol 4 Issue I, March, 26-31.

Madsen, S.Aa., Lind, D. & Munck, H. (2007). Men’s Abilities to Reflect Their Infants’ States of Mind. Nordic Psychology, 59,(2), 149-163.

Barnes J, Sutcliffe AG, Kristoffersen I, Loft A, Wennerholm U, Tarlatzis BC, Kantaris X, Nekkebroeck J, Hagberg BS,  Madsen S.Aa., and Bonduelle M (2004) The influence of assisted reproduction on family functioning and children’s socio-emotional development: Results from a European study. Human Reproduction. Jun 2004; 19, 1480 - 1487.

Madsen, S.Aa. (2003) Svangreomsorgen og barnets far. Statusartikel. Ugeskrift for Læger,vol. 165,  46., 4423-5.

Madsen, S.Aa. (2003) Fædrene i tilknytningsforskningen. Temanr. Om tilknytning. Psyke & Logos, 2, 559-572.

Madsen, S.Aa. (2003) Fædre i svangreomsorgen. Månedsskrift for praktisk lægegerning, Vol. 81,  9, 1229-1234.

Madsen, S.Aa. & Munck, H. (2001) Une étude au Danemark. La présence des pères á l’accouchemant. Santé Mentale au Quebeck Vol XXVI, nr 1, 27-38.

Madsen, S. Aa.. (2000) Tidlig Intervention. Tidsskrift for Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (37), 1, 106-120.

Madsen, S.Aa. (1994a). Psykologisk intervention under graviditet, fødsel og spædbarnstid. Nordisk Psykologi (1), 1-13.

Madsen, S.Aa. (1992b). Fødselsproblemer i et lokalområde. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 10, s. 853-858.

 

Udvalgte bøger:

Madsen, S.Aa. (2018) Guide til behandling af fædre med fødselsdepression. København: Rigshospitalets Fædreforskningsprogram.

Madsen, S. Aa. & Prentow, T. (2018) Fædrene og sundhedsplejersken – og sundhedsplejersken og fædrene. Sundhedsplejersken, 01,40, 14-17.

Madsen, S.Aa. (2017) Mænd og fællesskaber. København: Forum for Mænds Sundhed.

Prentow, I. & Madsen, S.Aa. (2017) Fædres sundhed. København: Forum for Mænds Sundhed.

Prentow, I. & Madsen, S.Aa. (2017) Fædre og sundhedsvæsnet. København: Forum for Mænds Sundhed.

Sabaj-Kjær, I. & Madsen, S.Aa. (2016) Manden og lægen. København: Forum for Mænds Sundhed

Sabaj-Kjær, I. & Madsen, S.Aa. (2016) Mænd og helbredstjek. København: Forum for Mænds Sundhed

Sabaj-Kjær, I. & Madsen, S.Aa. (2016) Mænd og psykiske problemer. København: Forum for Mænds Sundhed

Sabaj-Kjær, I. & Madsen, S.Aa. (2016) Mænd, fællesskaber og trivsel. København: Forum for Mænds Sundhed

Madsen, S.Aa. (2014) Mænds Sundhed og Sygdomme. København: Samfundslitteratur.

Ammizbøll, J., Gullestrup, L., Lindved, K., Madsen, S.Aa., Videbech, P. & Vinter, M. (2012) Fødselsdepression – der er hjælp at få!. København: Frydenlund.

Madsen, S. Aa., Lind, D & Munck, H. (2002). Fædres tilknytning til spædbørn. København: Hans Reitzels Forlag.

Madsen, S.Aa., Munck, H. & Tolstrup, M. (1999). Fædre og fødsler. København: Frydenlund.

Madsen, S.Aa. (1996). Bånd der brister - Bånd der knyttes. Intervention ved forstyrrelser i den tidlige mor-spædbarn-relation. København: Hans Reitzels Forlag.

Madsen, S.Aa., P. Skogemann & S. Visholm (Ed.). (1990) C.G. Jung, nazisme og psykologi. København: Forlaget Politisk Revy

 

Udvalgte bogkapitler (peer reviewed):

Madsen, S.Aa. (2019) Men’s Mental Health and Wellbeing: The Global Challenge. In: Davidson, L. (red.) The Routledge Handbook of International Development, Mental Health and Wellbeing. London: Taylor & Francis. (in print)

Madsen, S.Aa. (2018) Hvorfor skal sygeplejestuderende lære om køn? I: Nielsen, B. Køn i sygeplejepraksis. København: Samfundslitteratur.

Madsen, S.Aa. (2016) Mænds aldring. I: ÆldreForum (red.) Kend din krop – når den ældes. København: ÆldreForum.

Madsen, S.Aa. (2014) Psykologiske aspekter ved graviditet, fødsel og barsel. I: Uldbjerg, N., Jørgensen, J, & Damm, P: (red.) Obstetrik – en grundbog. København: Munksgaard.

Madsen, S.Aa. & Burgess, A. (2010) Becoming a father – post natal depression in men p. 71-82. In: White, A. & Conrad, D. (eds.) Promoting Men’s Mental Health. London: Radcliffe Publishing.

Madsen, S.Aa. (2010) Between autonomy and attachment. Psychotherapy for men with postnatal depression p. 315-340. In: Blazina, C & Miller, D. (eds). An International Psychology of Men. Theoretical Advances, Case Studies, and Clinical Innovations. New York: Routledge.

Andersen, K.V. & Madsen, S.Aa. (2006) Fysisk og seksuel mishandling. I: Schiøtz P. & Skovby, F. Praktisk Pædiatri, 2. udg. København: Munksgaard.

Madsen, S. Aa.. (2003) Hvor er barnets far? Om forandringer i spædbarnsfader-skabet. In: Baagøe-Nielsen, S. & Hjort, K. (red.) Mænd og Omsorg. København: Hans Reitzels forlag.

bottom of page